Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

  Máy trộn trong sản xuất dược phẩm

  - Mục đích quá trình trộn: Đảm bảo sự phân bố ngẫu nhiên và đồng đều của các tiểu phân trong hỗn hợp
  Trong công nghiệp dược hiện nay có hai nhóm thiết bị trộn chính đó là:
  - Thiết bị trộn có thùng chứa chuyển động: Hỗn hợp bột trong buồng trộn được đảo trộn bởi chuyển động nhào lộn của thùng chứa và cấu trúc hình học đặc biệt của buồng trộn (lập phương, chữ V, chữ Y...), từ đó làm tăng hiệu quả chia cắt khối bột, chống hình thành sự phân lớp, phù hợp với quá trình trộn bột thuốc trơn chảy tự do. Một số kiểu thiết bị điển hình trong nhóm này bao gồm:
  + Máy trộn chữ V
  + Máy trộn trống
  + Máy trộn lập phương
  + Máy trộn chữ Y
  - Thiết bị trộn có thùng chứng không chuyên động: Thùng chứa tĩnh, không chuyển động trong khi rotor (cánh đảo, dao cắt...) chuyển động nhanh ở tốc độ cao, giúp đảo trộn và tạo ra lực cắt cực lớn làm chia cắt các thành phần trong khối bột, phù hợp với bột có độ kết dính cao như quá trình trộn tá dược dính. Một số thiết bị trộn trong nhóm này bao gồm:
  + Máy nhào cao tốc
  + Máy trộn hành tinh
  - Một số yêu cầu chung với các thiết bị trộn:
  + Lượng bột thuốc cần trộn không vượt quá 60% thể tích của buồng trộn
  + Qúa trình trộn phải dừng đột ngột để tránh hiện tượng phân lớp khối bột do lực ly tâm xuất hiện khi giảm tốc từ từ
  + Buồng trộn có cấu tạo phù hợp giúp hạn chế tối đa sự xuất hiện của lực ly tâm
  + Qúa trình trộn đảm bảo phá vỡ các khối kết tập tiểu phân trong bột thuốc nhưng cũng phải bảo đảm không làm gãy vỡ tiểu phân trong khối bột

  TRỘN, XAY, NGHIỀN

  0966868335