Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn


  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao Nabertherm.

  Model: NA.../ NAT...

  Hãng sản xuất: Nabertherm
  Xuất xứ: Đức

  Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.

   

  Liên hệ hotline: 0966.868.335 Đại diện hãng Nabertherm tại Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC NHIỆT ĐỘ CAO NABERTHERM

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NAT 15/65 Nabertherm

   Model: NAT 15/65

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 650 ° C
   Dung tích (L): 15 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 295X340X170
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):470X790X460
   Công suất(kw): 3,3
   Nguồn cấp: 1 phase
   Trọng lượng(Kg): 60

    

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 675/85 Nabertherm

   Model: NA 675/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 675 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 750X1200X750
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1270X2190X1960
   Công suất(kw): 34

   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 1300

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 500/85 Nabertherm

   Model: NA 500/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 500 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 750X1000X750
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1270X1940X1960

   Công suất(kw): 34
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 1150

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 250/85 Nabertherm

   Model: NA 250/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 250 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 600X750X600
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1120X1690X1810

   Công suất(kw): 23
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 840

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 120/85 Nabertherm

   Model: NA 120/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 120 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 450X600X450
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):890X1420X1540
   Công suất(kw): 14
   Nguồn cấp: 3 phase

   Trọng lượng(Kg): 390
    

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 60/85 Nabertherm

   Model: NA 60/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 60 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 350X500X350
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):790X1330X1440
   Công suất(kw): 11

   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 315

    

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NAT 30/85 Nabertherm

   Model: NAT 30/85

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 850 ° C
   Dung tích (L): 30 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 320X320X300
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):825X670X750
   Công suất(kw): 3

   Nguồn cấp: 1 phase
   Trọng lượng(Kg): 100
    

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 500/65 Nabertherm.

   Model: NA 500/65

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 650 ° C
   Dung tích (L): 500 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 750X1000X750
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1290X1890X1825

   Công suất(kw): 28
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 750

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 250/65 Nabertherm

   Model: NA 250/65

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức


   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.

   Tmax 650 ° C
   Dung tích (L): 250 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 600X750X600
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1170X1650X1680

   Công suất(kw): 21
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 590

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 120/65 Nabertherm

   Model: NA 120/65

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


    

  • ​Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 60/65 Nabertherm

   Model: NA 60/65

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.


   Tmax 650 ° C
   Dung tích (L): 60 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 350X500X350
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):910X1390X1475
   Công suất(kw): 9
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 350    

  • Tủ sấy đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao NA 500/45 Nabertherm

   Model: NA 500/45

   Hãng sản xuất: Nabertherm
   Xuất xứ: Đức

   Các tủ sấy này có sự lưu thông không khí tốt, đặc trưng nổi bật bởi tính đồng nhất nhiệt độ cực cao. Do đó, chúng đặc biệt thích hợp cho các quá trình như ủ, kết tinh, gia nhiệt sơ bộ, đóng rắn, cũng như ứng dụng cho nhiều quá trình trong chế tạo dụng cụ. Tủ sấy có nhiều modul lựa chọn thêm đáp ứng yêu cầu của nhiều quy trình ứng dụng khác nhau.

   Tmax 4500

   Dung tích (L): 500 
   Kích thước lòng tủ wxdxh( mm): 750X1000X750
   Kích thước ngoài tủ WxDxH( mm):1550X1900X1820

   Công suất(kw): 18,8
   Nguồn cấp: 3 phase
   Trọng lượng(Kg): 750

  0966868335